Комп'ютерна графіка

Комп'ютерна графіка - розділ інформатики, який вивчає методи цифрового синтезу і обробки зорового контенту.

Види комп'ютерної графіки:

Растрова графіка

graf

Растрова графіка є частиною комп'ютерної графіки, яка має справу зі створенням, обробкою та зберіганням растрових зображень. Растрове зображення є масивом кольорових точок пікселів. При збільшенні зображення, пікселі виглядають як квадратики.

graf

Векторна графіка

graf

Векторна графіка (також геометричне моделювання або об'єктно-орієнтована
графіка) — створення зображення в комп'ютерній графіці з сукупності геометричних примітивів — (точок, ліній, кривих, полігонів), тобто об'єктів, які можна описати математичними виразами.

Фрактальна графіка

graf

Фрактальна графіка - технологія створення зображень на основі фракталів. Фрактальна графіка базується на фрактальній геометрії. Найвідомішими фрактальними об'єктами є дерева: від кожної гілки відходять менші, схожі на неї, від них — ще менші.

3D графіка

graf

Тривимірна графіка, або 3D-графіка - розділ комп'ютерної графіки, сукупність прийомів та інструментів (як програмних, так і апаратних), призначених для зображення об'ємних об'єктів

У розробці сайтів найчастіше використовується растрова і растрова графіка, рідше трьохвимірна.